ZZK w zakresie swoich zadań – oprócz zarządzania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi gminy – ma także dysponowanie gruntami gminnymi stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.), utrzymywanie, eksploatację i remont zarządzanych terenów a także zawieranie umów dzierżawy tych gruntów.

We Wrocławiu jest około 500 gminnych podwórek (tzw. wnętrz międzyblokowych). Zarząd Zasobu Komunalnego systematycznie je porządkuje, tworzy na nich place zabaw, miejsca do wypoczynku, nasadza zieleń, wykonuje odwodnienie terenu, organizuje miejsca postojowe, buduje chodniki, utwardza nawierzchnię.
Kompleksowe modernizowanie gminnych podwórek rozpoczęło się we Wrocławiu pod koniec lat 90. Wtedy to opracowano Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych, którego celem jest stworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych, zróżnicowanych placów zabaw oraz podwórek jako miejsc wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży. Powstanie programu poprzedziły wystawy i seminaria naukowe obejmujące powyższą tematykę.

Od 2005 roku Zarząd Zasobu Komunalnego realizuje ten program ze środków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wrocław oraz ze środków budżetowych ZZK.
Wrocław jest miastem, które zostało zrujnowane działaniami wojennymi, zaniedbane przez dziesięciolecia i w znacznej części zniszczone przez powódź w 1997 roku. Większość z terenów znajdujących się pomiędzy budynkami przez wszystkie lata powojenne nie była modernizowana. Skutkiem tego są podwórka pozbawione zieleni, rozjeżdżone przez samochody, słabo wyposażone w chodniki, ławki i urządzania zabawowe. Z tego powodu prace związane z zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych są bardzo trudne i kosztowne.

Stworzenie każdego placu zabaw ZZK poprzedza licznymi uzgodnieniami: każdy projekt powinien uwzględniać ukształtowanie podwórka, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania, możliwość odprowadzenia wód opadowych, potrzeby mieszkańców, sugestie rad osiedli, a ponadto musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Do zagospodarowywania podwórek mogą się włączać aktywne wspólnoty mieszkaniowe. W 2005 roku Wrocław stworzył takie możliwości prawne. W oparciu o Zarządzenia Prezydenta Wrocławia wspólnoty mogą np. dzierżawić tereny i uczestniczyć w ich modernizacji. Gmina takie przedsięwzięcia współfinansuje.

Zobacz jakie podwórka ZZK zagospodarował w poszczególnych latach:

Dwie Szewskie (vis a vis Kameleona, miedzy Kazimierza a Oławską)
– remont terenów z ciągami komunikacyjnymi wraz z rekultywacją lub odtworzeniem zieleni

Ignuta 115-139
– 2012-2013- dwa place zabaw oraz plac rekreacyjny

Kwartał: Igielna Kotlarska Nożownicza pomiędzy Więzienną a Kuźniczą
– gminne tereny podwórzowe – odtworzenie zieleni, naprawa/rekonstrukcja nawierzchni, naprawa małej architektury Ok. 1,8 mln
2012 – 11.5 mln, 6.5 mln – dotacja unijna, 5 mln – budżet gminy wydatkowany przez ZZK (udział w rewitalizacji unijnej oraz programowe inwestycje „podwórkowe” ZZK)

Cinciały- Miarki- Damrota-Wyszyńskiego – II etap: chodniki i przejazdy, nowy plac zabaw, zewnętrzna mini-siłownia, mała architektura.

Jagiellończyka- Chrobrego- Wincentego- Trzebnicka- II etap i zakończenie inwestycji: przejazdy, chodniki, utwardzone dojścia do kamienic, wielofunkcyjny plac zabaw, klomby, trawniki, nasadzenia zieleni

Dubois- Otwarta- Kurkowa- Pomorska – zakończona rewitalizacja mniejszej części – od strony ul. Kurkowej - dużego wnętrza, na którym mieści się ośrodek „Krzywy Komin” (także wyremontowany w 2012 roku); powstał piękny kącik wypoczynkowy z ławkami, drewnianymi pergolami i małymi urządzeniami zabawowymi, odnowiona zieleń i konstrukcja klombów, poprawiona nawierzchnia przejść i przejazdów

Ignuta 115-119 – wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem i nową nawierzchnią

Pielęgnacja zieleni na wcześniej wykonanych podwórzach Zakończenie gruntownych remontów sześciu podwórek w ramach unijnego projektu rewitalizacji Nadodrza. Oto one;
1.wnętrze podwórzowe w obrębie ulic Plac Staszica, Chrobrego, św. Wincentego
2. wnętrze podw. w obrębie ulic Słowiańska Roosvelta, Jedności Narodowej
3. wnętrze podw. w obrębie ulic Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka
4. wnętrze podw. w obrębie ulic Paulińska, św.Macieja, Henryka Brodatego, Rydygiera
5. wnętrze podw. w obrębie ulic św. Wincentego, B.Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera (zakończenie rewitalizacji przewidziano do końca I. kwartału 2013)
6. wnętrze podw. w obrębie ulic Rydygiera, B.Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska

Ten projekt kosztował łącznie ponad 14,5 mln złotych; 70% pieniędzy pochodziło ze środków unijnych, 30% – z budżetu Gminy Wrocław.
Realizacja podwórkowych zadań tego projektu (Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia) rozpoczęła się w 2011 (etap dokumentacyjno-projektowy). Remonty zakończono w 2012. Przez kolejnych pięć lat gmina będzie na tych podwórkach utrzymywać i pielęgnować zieleń.
Cinciały- Miarki- Damrota-Wyszyńskiego – I etap: odwodnienie, przygotowanie gruntu pod ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie i osłona śmietnikowa

Zachodnia- Inowrocławska- Rybacka- Długa -ostatni etap: ścieżki, chodniki, nasadzenia, mini siłownia

Jagiellończyka- Chrobrego- Wincentego- Trzebnicka- I etap: odwodnienie, przygotowanie gruntu pod ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie, osłona śmietnikowa

Traugutta 67- Miernicza – zakończenie kompleksowej rewitalizacji: odwodnienie, ciągi pieszo-jezdne, parking, osłona śmietnikowa, nasadzenia, nawierzchnia

Pszenna- Żytnia- Jęczmienna- rozbiórki, odwodnienie, nawierzchnia, mała architektura, zieleń

Antoniego 23-Ruska 46of.- remont nawierzchni, odwodnienie, oświetlenie, brama

Piłsudskiego- Świdnicka- Kościuszki- Stawowa (przy DCF)- wymiana nawierzchni drogi i chodnika z udrożnieniem odwodnienia

Dubois- Otwarta- Kurkowa- Pomorska- odwodnienie, oświetlenie, mała architektura

Daszyńskiego- Damrota- Jedności Narodowej- Miarki- Żeromskiego- IV etap: wyburzenia, zieleń, plac zabaw, ciągi pieszo-jezdne w kolejnej części podwórza

Cybulskiego- Borna- Dubois- Pomorska- nasadzenia zdewastowanej zieleni

Remonty i wykonanie nowych ciągów pieszych na dziesięciu podwórkach Nadodrza

Pielęgnacja zieleni na sześciu wcześniej wykonanych podwórzach

Początek prac przy sześciu podwórkach odnawianych w ramach unijnego projektu rewitalizacji Nadodrza
Daszyńskiego- Damrota- Jedności Narodowej- Miarki- Żeromskiego

Gajowiska- Krucza- Żelazna

Ładna- Reja- Grunwaldzka

Antoniego 8- Włodkowica 5 (przy synagodze)

Dubois 16/16a- 22/22a

Pszenna- Żytnia- Jęczmienna- początek remontu

Krzywoustego 304-312

Traugutta 67-Miernicza- początek remontu

Lelewela-Piłsudskiego

Zaporoska 34-36

pielęgnacja zieleni na 13 podwórkach wykonanych w poprzednich latach
ul. Mulicka 1, 2, 3, 4 I etap zagospodarowania wnętrza podwórzowego

ul. Żeromskiego-Kluczborska-Barlickiego-Pestalozzi ego 13-31, 29 - roboty uzupełniające

ul. Słowicza - Hallera 17-21 - zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

ul. Dębickiego - Kleczkowska - zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

ul. Traugutta-Łukasińskiego-Prądzyńskiego-Miernicza roboty uzupełniające, oświetlenie, kanalizacja

ul. Wiśniowa - Powstańców Śl. - Pocztowo - roboty uzupełniające

ul. Wita Stwosza 37-44 badania archeologiczne, wykonanie nawierzchni terenu, montaż konstrukcji metalowych na chodniku

ul. Komuny Paryskiej - Kościuszki -Pułaskiego- Prądzyńskiego - plac zabaw, roboty uzupełniające

ul. Chrobrego - Św.Wincentego - Trzebnicka -Powstańców Wlkp etap II zagospodarowania wnętrza podwórzowego

ul. Ładna - Reja -Grunwaldzka 1-17, 4-8, 3-21 - I etap zagospodarowania wnętrza podwórzowego, roboty dodatkowe

ul. Komuny Paryskiej 51-59 - roboty uzupełniające

ul. Wita Stwosza 34-44 - roboty dodatkowe

ul. Szczytnicka-Piwna-Ładna - budowa osłony śmietnikowej

ul. Lelewela - Piłsudskiego - zagospodarowanie wnętrza podwórzowego, roboty dodatkowe

ul. Rydygiera-Łokietka II etap zagospodarowania w nętrza podwórzowego, rozbiórka obiektu gospodarczego

ul. Kurkowa-Otwarta - zagospodarowanie wnętrza podwórzowego

ul. Zaporoska 34-36 I etap zagospodarowania wnętrza podwórzowego

ul. Daszyńskiego 26 - Damrota -Jedności Narodowej-Karola Miarki -Żeromskiego Plac Grunwaldzki - etap IV zagospodarowania wnętrza podwórzowego rejon A-U - budowa osłon śmietnikowych

ul .Pleszewska 24 - wykonanie drenażu, izolacji fundamentów Pleszewska 16 wykonanie drenażu, izolacji fundamentów

ul. Pleszewska 10 wykonanie drenażu, izolacji fundamentów

ul. Pleszewska 2 wykonanie drenażu, izolacji fundamentów

ul. Pleszewska D-G wykonanie drenażu, izolacji fundamentów

Podwórko pomiędzy ulicami Dębickiego-Kleczkowską-Trzebnicką

Podwórko przy ulicach Lelewela-Piłsudskiego

Podwórko pomiędzy ulicami Reja-Grunwaldzką-Ładną

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij