http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Zgłoś szkodę

Procedura postępowania w sprawach zgłaszania szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej

 

1. Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałe w okresie od 31.01.2016 r. do 31.01.2020 r.

 

Forma zgłoszenia:

-w formie pisemnej na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław
bądź we właściwym terytorialnie Biurze Obsługi Klienta
-faxem: 71/776-24-64
-drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Obowiązujące polisy:

-nr polisy: 908210490302 okres obowiązywania 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.

-nr polisy: 908210490300 okres obowiązywania 01.02.2018 r. – 31.01.2019 r.

-nr polisy: 908200108966 okres obowiązywania 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r.

-nr polisy: 90820010896okres obowiązywania 01.02.2016 r. – 31.01.2017 r.

 

Poszkodowany może zgłosić szkodę za pośrednictwem poniższego druku zgłoszeniowego

formularz zgłoszenia szkody 2016-2020.doc

 

WAŻNE:

  • Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.
  • Udowodnienie winy sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  • Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez Zarząd Zasobu Komunalnego.
  • Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez ubezpieczyciela Gminy Wrocław w sposób indywidualny.

 

Poszkodowany zgłaszając szkodę z odpowiedzialności cywilnej obowiązany jest złożyć:

1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody z odpowiedzialności cywilnej oraz załączyć w zależności od rodzaju szkody:

   a) wyjaśnienie dotyczące niemożności uniknięcia zdarzenia w aspekcie zasad zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

   b) dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia w miejscu i czasie wskazanym w dokumencie zgłoszenia - oświadczenie świadków lub notatka Policji, w przypadku jej braku precyzyjny szkic sytuacyjny wskazujący dokładne miejsce zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;

   c) oryginały lub duplikaty rachunków/faktur dokumentujące wysokość poniesionej szkody; w przypadku załączenia faktury zawierającej specyfikację dokonanej naprawy (jeśli szkoda została naprawiona przed zgłoszeniem) zaleca się wykonanie zdjęcia uszkodzeń, a wymontowane uszkodzone części zachować do ewentualnego okazania rzeczoznawcy;

   d) pismo zawierające roszczenie poszkodowanego z udokumentowaniem zasadności roszczenia;

 

2) Dokumenty, które należy przedstawić w przypadku zgłaszania szkód:

   a) osobowych (uszkodzenia ciała, złamania) - dokumentację lekarską określającą rodzaj oraz procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu,

   b) w pojazdach – kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

   c) w pozostałym mieniu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania/dysponowania uszkodzonym mieniem.

 

 

 

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796352