http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Przydział mieszkania komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego nie rozpatruje wniosków o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego. Zajmuje się tym Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1/8, pokój 217 sekretariat, nr tel. 71 777 84 22, 777 70 08.Załatwianie wszelkich spraw związanych z mieszkaniami komunalnymi rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku mieszkaniowego:

a. Formularz wniosku dla Działu Lokali Mieszkalnych, dla osób starających się o:

o lokal socjalny z tytułu pozostawania w niedostatku.
o lokal socjalny w związku z realizacją wyroku orzekającego eksmisję.
o lokal do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę na jego koszt w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych.
o najem części lokalu zwolnionego przez innego najemcę.
o najem lokalu mniejszego, równorzędnego w zamian za dotychczas zajmowany.
o najem lokalu zamiennego w zamian za dotychczas zajmowany.
b. Formularz wniosku dla Regulacji Prawnych (plik do pobrania w formacie .rtf), dla osób starających się o:
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy.
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy.
o przepisanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po spłacie zadłużenia.

Do wniosku mieszkaniowego należy także dołączyć:

- oświadczenie dla osób ubiegających się o lokal mieszkalny po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy w sytuacji przepisania tytułu prawnego  - formularz oświadczenia (plik do pobrania w formacie .rtf).
- oświadczenie dla osób ubiegających się o przywrócenie tytułu prawnego po spłacie zadłużenia, osoby starające się o przyłączenie części mieszkalnej do zajmowanego lokalu oraz osoby zajmujące mieszkania funkcyjne - formularz oświadczenia (plik do pobrania w formacie .rtf).
c. Formularz wniosku dla osób pragnących dokonać zamiany lokali mieszkalnych (plik do pobrania w formacie .rtf).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków odbywa się w Centrum Obsługi Mieszkańca:
pl. Nowy Targ 1/8, pokój 12
tel. (071) 777-70-16
50-141 Wrocław


 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
792335