http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Procedura postępowania przy zgłaszaniu odczytów
liczników zimnej wody i ciepłej wody lub energii elektrycznej

 

  1. Odczyty wodomierzy powinny być zgłaszane przez lokatorów drogą e-mailową tylko i wyłącznie w sytuacji gdy stany liczników indywidualnych nie zostały spisane przez osobę odczytującą na zlecenie ZZK, zgodnie z wywieszonym zawiadomieniem na tablicy ogłoszeń, umieszczonej w budynku (np. w przypadku nieobecności najemcy w dniu odczytu):
    1. na koniec okresu rozliczeniowego I półrocza roku bieżącego tj. 30 czerwca – zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca roku bieżącego,
    2.  na koniec okresu rozliczeniowego II półrocza roku bieżącego tj. 31 grudnia –zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia roku następnego,
  2. Odczyty liczników energii elektrycznej należy zgłaszać w przypadku gdy najemca nie ma zawartej indywidualnej umowy z zakładami energetycznymi i ze zużycia energii elektrycznej jest rozliczany przez Zarząd Zasobu Komunalnego i gdy stany podliczników indywidualnych nie zostały spisane przez osobę odczytującą na zlecenie ZZK, zgodnie z wywieszonym zawiadomieniem na tablicy ogłoszeń, umieszczonej w budynku (np. w przypadku nieobecności najemcy w dniu odczytu).
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w polach podając: imię i nazwisko lokatora, adres lokalu, datę odczytu oraz dane dotyczące liczników i ich stanów. Koniecznie należy podać informacje dotyczące wszystkich liczników zimnej i ciepłej wody, w które wyposażony jest lokal.
  4. Lokator zgłaszający odczyty z liczników przyjmuje odpowiedzialność za podane stany.


Imię

Invalid Input
Nazwisko

Invalid Input
Nr telefonu

Invalid Input

Adres

Ulica

Invalid Input
Nr domu

Invalid Input
Nr lokalu

Invalid Input
Adres Email

Invalid Input
Liczba wodomierzy

Invalid Input
Data zgloszenia odczytu

Invalid Input

Wodomierze wody zimnej


Wodomierz 1

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Wodomierz 2

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Wodomierz 3

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Wodomierze wody ciepłej


Wodomierz 1

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Wodomierz 2

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Wodomierz 3

nr wodomierza

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan wodomierza

Invalid Input

Liczniki energii elektrycznej


Licznik nr 1

Nr licznika

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan licznika

Invalid Input

Licznik nr 2

Nr licznika

Invalid Input
Data odczytu

Invalid Input
Stan licznika

Invalid Input
 


Dla większej liczby wodomierzy proszę załączyć plik .doc

Załącz plik

Invalid Input
Zabezpieczenie antyspamowe
Przepisz kod z obrazka  Zabezpieczenie antyspamoweOdświeżNieprawidłowy kod 


Invalid Input linkiem
 


Liczba wyświetleń:
796431