Przydział mieszkania komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego nie rozpatruje wniosków o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego. Zajmuje się tym Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1/8, pokój 217 sekretariat, nr tel. 71 777 84 22, 777 70 08.Załatwianie wszelkich spraw związanych z mieszkaniami komunalnymi rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku mieszkaniowego:

a. Formularz wniosku dla Działu Lokali Mieszkalnych, dla osób starających się o:

o lokal socjalny z tytułu pozostawania w niedostatku.
o lokal socjalny w związku z realizacją wyroku orzekającego eksmisję.
o lokal do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę na jego koszt w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych.
o najem części lokalu zwolnionego przez innego najemcę.
o najem lokalu mniejszego, równorzędnego w zamian za dotychczas zajmowany.
o najem lokalu zamiennego w zamian za dotychczas zajmowany.
b. Formularz wniosku dla Regulacji Prawnych (plik do pobrania w formacie .rtf), dla osób starających się o:
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy.
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy.
o przepisanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
o potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu po spłacie zadłużenia.

Do wniosku mieszkaniowego należy także dołączyć:

- oświadczenie dla osób ubiegających się o lokal mieszkalny po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy w sytuacji przepisania tytułu prawnego  - formularz oświadczenia (plik do pobrania w formacie .rtf).
- oświadczenie dla osób ubiegających się o przywrócenie tytułu prawnego po spłacie zadłużenia, osoby starające się o przyłączenie części mieszkalnej do zajmowanego lokalu oraz osoby zajmujące mieszkania funkcyjne - formularz oświadczenia (plik do pobrania w formacie .rtf).
c. Formularz wniosku dla osób pragnących dokonać zamiany lokali mieszkalnych (plik do pobrania w formacie .rtf).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków odbywa się w Centrum Obsługi Mieszkańca:
pl. Nowy Targ 1/8, pokój 12
tel. (071) 777-70-16
50-141 Wrocław


 
Drukuj