http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Zredukuj dług czynszowy!

 

pieniadze

 Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie, z powodu trudnej sytuacji życiowej, jeśli Twój dług ciągnie się od wielu lat ale chcesz spłacić należności, Gmina może Ci w tym pomóc na kilka sposobów. 

Wrocław przygotował program, dzięki któremu możesz rozwiązać problem zadłużenia! Nawet jeśli już straciłeś umowę najmu, nawet jeśli grozi Ci sprawa sądowa lub trwa windykacja – masz szansę na likwidację długu. To może Cię uchronić przed eksmisją.

 

Z miejskiego programu skorzystasz od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. jeśli: 

  • masz zadłużone mieszkanie komunalne, zaległą opłatę za garaż lub teren gminny
  • masz zaległe należności sprzed 2017 roku

 

Restrukturyzację zobowiązań czynszowych reguluje  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA nr VI/117/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

 

Dłużnik ma do wyboru PIĘĆ WARIANTÓW LIKWIDACJI ZOBOWIĄZAŃ:

 

1. Umorzenie zadłużenia które powstało do końca 2016r. pod warunkiem zdania zajmowanego lokalu.

Aby całkowicie pozbyć się starego długu należy opuścić mieszkanie komunalne w ciągu miesiąca od daty podpisania Ugody.

 

2. Umorzenie 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty 30% zaległości w ciągu 6 miesięcy

 

3 Umorzenie 60% zadłużenia pod warunkiem spłaty 40% zaległości w ciągu 12 miesięcy


4. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałych należności w maksymalnie 60 ratach
We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości rata może być wpłacana, pamiętając, że minimum to 100 złotych miesięcznie


5. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem zamiany na lokal mniejszy

 

PAMIĘTAJ!

  • Bieżące należności czynszowe należy płacić w okresie trwania ugody
  • Program obejmuje stary dług, który powstał do końca roku 2016
  • Program nie dotyczy bieżącego zadłużenia, czyli nieopłaconych czynszów z lat 2017-2019

 

Do programu można przystąpić po wyborze jednego z wariantów i podpisaniu Ugody z Gminą. Tutaj znajdziesz wniosek o restrukturyzację zadłużenia wraz z klauzulą RODO gotowy do samodzielnego wydrukowania.

 

Aby ułatwić składanie dokumentów, tutaj pokazujemy wzór, według którego dłużnik powinien wypełnić wniosek.

 

 

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796432