http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Lokatorze, możesz wyjść z długu czynszowego

zzk

System pomocy w spłacie zaległości czynszowych dla osób mieszkających w lokalach gminnych i pozostających w niedostatku wprowadzono właśnie we Wrocławiu. Możliwość warunkowego oddłużenia daje szansę likwidacji narastających zaległości czynszowych tym osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie uporać się z długami w opłatach za mieszkanie.

Specjalny tryb umarzania zaległości czynszowych za gminne mieszkania - wprowadzony Zarządzeniem 1123/11 Prezydenta Wrocławia - ma chronić najuboższych najemców lokali komunalnych przed narastająca spiralą zadłużenia. Na podstawie specjalnej umowy między najemcą a właścicielem, lokator zyskuje 70 procent umorzenia długu pod warunkiem bieżących, regularnych opłat - żeby podobnego zadłużenia uniknąć w przyszłości. W taki właśnie sposób można próbować zapobiegać eksmisjom i bezdomności.


Umorzenie dokonane na podstawie powyższego Zarządzenia ma charakter jednorazowej pomocy. Mogą się o nią ubiegać dłużnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

1. Średni miesięczny dochód z 12 miesięcy poprzedzających wniosek nie przekracza (na jednego członka gospodarstwa domowego):
- w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury (obecnie 910,22 zł)
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury (obecnie 1274,31 zł)

 

2. Zajmują lokal, którego powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: 35 m2 - dla 1 osoby; 40 m2 - dla 2 osób; 45 m2 - dla 3 osób; 55 m2 - dla 4 osób; 65 m2 - dla 5 osób; 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Powierzchnię tę powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

3. Nie posiadają majątku pozwalającego na spłatę zadłużenia.

 

4. Złożą wniosek o umorzenie w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

 

Warunkiem umorzenia 70 % zaległości jest porozumienie, na podstawie którego dłużnik zobowiąże się do spłaty w 12 miesięcznych ratach kwoty stanowiącej 30% uznanej należności oraz zobowiąże się do terminowego regulowania bieżących opłat za zajmowany lokal przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jeżeli spłaci 30% swojego długu a jednocześnie przez dwa lata regularnie będzie opłacał czynsz, wywiąże się z warunków porozumienia i tym samym skorzysta z umorzenia pozostałych 70% zaległości wobec miasta. 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
776198