http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Zieleń: najbliższe wycinki i nasadzenia

 

drzewo liście  340

Zarząd Zasobu Komunalnego informuje o następujących najbliższych wycinkach i nasadzeniach drzew na zarządzanych przez siebie terenach:

*    na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 Gosławicka 4, przy nieruchomości Maślicka 10 (działka nr 30/2, AM-4, obręb Pilczyce) do 14.08.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – dwie brzozy brodawkowate oraz wierzba płacząca. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.602.2019.KB z 24.04.2020r. oraz DOW-S-VII.7120.612.2019.KU z 29.05.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.*   na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa 53, przy nieruchomości Rumiankowa 53 (działka
nr 66/2, AM-30, obręb Żerniki) do 12.08.2020r. zostanie wyciętych pięć drzew – cztery klony pospolite oraz jeden platan klonolistny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Żerniki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.581.2020.KW z 06.07.2020r. oraz decyzji nr DOW-S.VII.7120.580.2020.KW z dnia 14.07.2020r.
Kontakt: BOK nr 7 tel. 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - na działce nr 16/40, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Trzemeskiej 6 we Wrocławiu-  zostanie wykonana wycinka jednego drzewa - wierzby białej z decyzji DOW-S.VII.7120.465.2019.KU z dnia 29.01.2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm
8-10 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.04.2022r.

Kontakt: BOK 9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa Powstańców Śl. Sztabowa Pocztowa - obręb Południe AM- 34 dz. nr 126/10 - do 28.02.2020r. zostaną wycięte drzewo dwupienne- morwa biała. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31 grudnia 2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.126.2019.KMM z dnia 17.04.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Słowicza Wandy Krakusa (od podwórza ul. Krakusa 3/Hallera 11) - obręb Południe AM- 33 dz. nr 88 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - klon jesionolistny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.785.2019.KW z dnia 09.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera 18-18-B (pas zieleni od strony ulicy) - obręb Borek AM- 1 dz. nr 54/5 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Borek do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.681.2019.MKo.KS z dnia 16.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie wnętrza blokowego Hirszfelda Pl. Żelazna Gajowicka Zaporoska (pas zieleni od strony ulicy) - obręb Południe AM- 22 dz. nr 21/3 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - jabłoń. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.565.2019.PRW z dnia 16.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie wnętrza blokowego Oficerska 6-8 (obok piaskownicy) - obręb Południe AM- 33 dz. nr 28/3 - do 28.02.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31 grudnia 2020 r.  Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1127.2018.MKo z dnia 17.06.2019r

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie  wnętrza blokowego Kościuszki Dąbrowskiego Kniaziewicza Pułaskiego - działka 58/11 AM * obręb Południe - zostaną wycięte cztery drzewa - przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 86. W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostana nasadzone 4 drzewa ozdobne.
 Termin realizacji wycinki do dnia 29.02.2020 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 21/2020 z dnia  09.01.2020 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Kontakt: BOK 5, 71 341-45-62 
 

* na wnętrzu blokowym Jagiellończyka Trzebnicka Wincentego Ołbińska Niemcewicza, obręb Plac Grunwaldzki, AM-18, działka nr 162/28 odbędzie się wycinka uschniętego drzewa: jarząb pospolity, na wysokości budynku Niemcewicza 36 w terminie do dnia 26.02.2020r.
W myśl art. 83f ust.1 Ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

 

na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa Objazdowa Żernicka, przy nieruchomości Żernicka 194 (działka nr 70, AM-29, obręb Żerniki) do 15.02.2020 r. zostanie wycięte drzewo – morwa biała.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Żerniki do 30.09.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.252.2019.KU z 30.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 23 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 14.02.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzoza brodawkowata oraz wierzba biała. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 14.02.2022r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, przy nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 13.02.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata, jesion wyniosły oraz sosna pospolita. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.895.2019.KW z 30.12.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Orląt Lw. Sokolnicza Zelwerowicza Podwale - adres pl. Orląt Lwowskich 4 (działka nr 31/24, AM-7, obręb Stare Miasto) do 10 lutego 2020r. zostanie wycięte 5 drzew. W zamian za usunięcie drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze - tawuła japońska - 400 szt./ 80 m2, na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, w terminie do 30.06.2021r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.592.2019.RK z dn.19.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

 * na terenie wnętrza blokowego Orląt Lw. Sokolnicza Zelwerowicza Podwale - adres pl. Orląt Lwowskich 4 (działka nr 31/24, AM-7, obręb Stare Miasto) do 10 lutego 2020r. zostanie wyciętych pięć drzew. W zamian za usunięcie drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze - tawuła japońska - 400 szt./ 80 m2, na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, w terminie do 30.06.2021r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.592.2019.RK z dn.19.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

na  terenie wnętrza blokowego Żelazna Pereca  Szczęśliwa Jemiołowa, przy nieruchomości Jemiołowa 31  -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 32/47 do 30.12.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – Jesion Wyniosły oraz Broza Brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.708.2019.RK z dnia 2.12.2019 r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Murarska Rękodzielnicza Górnicza, przy nieruchomości Murarska 1 (działka nr 12/65, AM-16, obręb Pilczyce) do 20.12.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 20.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.912.2019.KU z 07.11.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/24, AM-5, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Inowrocławskiej 29 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: rajska jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.508.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021 

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska - działka nr 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 23 oraz Zielonogórskiej 2-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-2szt. drzewa: rajska jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 5 szt. lip drobnolistnych(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowegoBraniborska Dobra Ziemowita Nabycińska - działka nr 8/12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.556.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 12m2. tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r. 

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - działka nr 16/40, AM-8, obręb Stare Miasto

zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 29 oraz 37 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: topola kalifornijska z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. dębów szypułkowych(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r. Ponadto na terenie tego wnętrza blokowego zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty. Nasadzenie wyrównujące zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Braniborska Dobra Ziemowita Nabycińska - działka nr 8/12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.556.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 12m2. tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Zielonogórska Ścinawska Lubińska - działka nr 19/44, AM-1, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 9 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.585.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 10m2. berberysu Thunberga w obrębie geodezyjnym
Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Łąkowa Podwale Świdnicka Kościuszki Pl. - adres pl. Kościuszki 5 (działka nr 37/39, AM-33, obręb Stare Miasto) do 10 grudnia br. zostanie wycięte 5 drzew.
Jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę posadzone zostanie 5 szt. głogów, na terenie tej samej działki najpóźniej do 30 czerwaca 2020r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.930.2018.PR z dn.28.06.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/24, AM-5, obręb Stare Miasto

na wysokości ul. Rybackiej 20 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty.
Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021 r.
W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 360 15 70; 71 360 15 71.

 

*  na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 52 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 29.11.2019 r. zostaną wycięte trzy drzewa – sosna pospolita.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.376.2019.KMM z 22.10.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/21, AM-5, obręb Stare Miasto na wysokości ul.Rybackiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej/Żeromskiego/Daszyńskiego/Wyszyńskiego za budynkiem na ul. E.Orzeszkowej 30 (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 13.11.2019 r. zostanie wycięte drzewo - klon pospolity. Nowe drzewo (Klon pospolity), jako nasadzenie zastępcze, zostanie wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2020r. Wycinka i nasadzenie odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.985.2018.MKo z dnia 22.05.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

 

* na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Tkacka Pilczycka Hutnicza, na wysokości nieruchomości Hutnicza 50a (działka nr 128/49, AM-15, obręb Pilczyce) do 15.11.2019r. zostaną wycięte 3 drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

* na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa Jemiołowa Lwowska Zaporoska Skwierzyńska, przy nieruchomości Jemiołowa 16A -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/53 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.212.2019.RK z 23.05.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa Pocztowa Sztabowa Sudecka, przy nieruchomości Sudecka 111B -obręb Południe AM- 37 dz. nr 20/9 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.152.2019.KMM z 17.04.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Krucza Gajowicka Żelazna Hirszfelda, przy nieruchomości Gajowicka 86 -obręb Południe AM 22 dz.nr 38/10 do 24.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – wierzba. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.374.2019.KMM z 03.07.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Krakusa Wandy Powst.Śląskich, przy nieruchomości Powstańców Śląskich 139A (obok garażów) - obręb Południe AM 34 dz.nr 105 do 24.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – lipa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.360.2019.KMM z 23.04.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Dobrzańska 23-27 Kozanowska 22-26, przy nieruchomości Dobrzańska 23 (działka nr 57, AM-8, obręb Kozanów) do 18.11.2019 r. zostaną wycięte cztery drzewa –czereśnia ptasia, jabłoń domowa, brzoza brodawkowata oraz śliwa domowa.

Nowe krzewy zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1071.2018.KU z 07.10.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 

* na terenie wnętrza blokowego  Jemiołowa/Lwowska/Zaporoska/Skwierzyńska, przy nieruchomości Lwowska 39-43  - obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/67 do 1.11.2019 r. zostaną wycięte 3 drzewa – brzozy brodawkowate oraz 2 bożodrzewy. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.615.2019.RU z 10.10.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa Jemiołowa Lwowska Zaporoska Skwierzyńska, przy nieruchomości Jemiołowa 16A -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/53 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – Jesion Wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.212.2019.RK z 23.05.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Worcella Krasińskiego Hauke Bosaka Pułaskiego zostanie wycięte drzewo. Termin realizacji wycinki do dnia 31.10.2019 r. Działka nr 54/25, AM 5, obręb Południe - szt. 1 Hauke Bosaka 13. W zamian za usunięte drzewo, na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1161/2019

Sprawę prowadzi administrator BOK 5 tel. : 71 341-45-67

 

* na terenie wnętrza blokowego Cinciały/Miarki/Damrota/Wyszyńskiego przy budynku na ul. Miarki 7 (działka nr 97, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 25.10.2019 r. zostaną wycięte trzy drzewa - wierzby płaczące. Cztery nowe drzewa (Lilaki pospolite), jako nasadzenia zastępcze, zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.06.2021r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1065.2018.PR z dnia 07.08.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komorowska, na wysokości nieruchomości Komorowska 19 (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 30.10.2019r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity (samosiew). Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Owsiana (garaże), przy nieruchomości Owsiana 1 (działka nr 40/3, AM-43, obręb Południe) do 19.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7126.339.2019.RK z 09.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 3618737.

 

* na terenie wnętrza blokowego Krępicka Brzezińska Dolnobrzeska, przy nieruchomości Brzezińska 6 (działka nr 66, AM-13, obręb Leśnica) do 31.10.2019r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnicy do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-ZZ.6131.217.2019 z 21.08.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Rękodzielnicza Bednarska, przy nieruchomości Papiernicza 7 (działka nr 2/32, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.339.2019.KMM z 15.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Średzka Eluarda Dolnobrzeska, przy nieruchomości Średzka 42 (działka
nr 51, AM-13, obręb Leśnica) do 31.10.2019r. zostaną wycięte dwa drzewa – wierzba biała oraz kasztanowiec zwyczajny.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.539.2019.KP z 24.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Murarska Rękodzielnicza Górnicza, przy nieruchomości Murarska 17 (działka nr 12/97, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk srebrzysty. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.541.2019.RP z 24.07.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie niżej wskazanych wnętrz blokowych zostaną wycięte drzewa. Termin realizacji wycinki do dnia 31.10.2019 r.

1. Komuny Podwale Traugutta Krasińskiego,  działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe - szt. 1 Podwale 78. W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 790/2019

2. Łukasińskiego Miernicza Traugutta Prądzyńskiego, działka nr 33/32, AM 9, obręb Południe - szt. 1 Traugutta 81. W zamian za usunięte drzewo na terenie Przedmieścia Oławskiego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 997/2019

Sprawę prowadzi BOK 5, kontakt: 71 341-45-67

 

na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, na wysokości nieruchomości Gołężycka 7 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 31.10.2019r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 01.04.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Plac Strzelecki Łowiecka Tomasza Bs. Staszica pl., obręb Plac Grunwaldzki, AM-19, działka nr 16/5 planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr DOW-S-VII.7120.28.2019.KP Marszałka Województwa Dolnośląskiego 4 drzew jabłoni domowej – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostaną po 16.10.2019r. po okresie lęgowym.
Nasadzenia kompensacyjne zostaną wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 30.06.2021r. w obrębie nieruchomości będącej własnością Gminy Wrocław, obręb plac Grunwaldzki.
Sprawę prowadzi BOK-2 telefon kontaktowy: (071) 328 99 15 wew. 11.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hermanowska 51-53a, przy nieruchomości Hermanowska 51-53a (działkanr 18/6, AM-4, obręb Kuźniki) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – orzech włoski. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.540.2019.KP z 24.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Śrubowa Stacyjna Bolesławiecka Złotoryjska - działka nr 3/20, AM-12, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: śliwa mirabelka z decyzji DOW-S.VII.7120.498.2019.KP z dnia 01.08.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Zielonogórska Ścinawska Lubińska - działka nr 19/44, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 1,15 i 19 oraz ul.Lubińskiej 36 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: jarząb szwedzki z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: jodła pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. Głogu pośredniego(obwód pnia na wysokości 100cm
8-10 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Legnicka Mł.Techników Salezjańska Inowrocławska - działka nr 2, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Mł.Techników 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.230.2019.PR z dnia 29.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.230.2019.PR z dnia 29.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. jodły białej (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

 Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Stalowa Pereca Altanowa - działka nr 29/34, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowej 11-13 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.714.2018.KU z dnia 18.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100cm 6-8 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2021r.
Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Rękodzielnicza Bednarska, przy nieruchomości Bednarska 6 (działka nr 2/32, AM-16, obręb Pilczyce) do 06.09.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – jarząb szwedzki. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.340.2019.KMM z 15.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Ignuta, na wysokości nieruchomości Ignuta 107 (działka nr 18/2, AM-10, obręb Pilczyce) do 24.06.2019r. zostanie wycięte drzewo – wierzba biała. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.06.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Podróżnicza Domejki Hallera Beyzyma - działka nr 5/32, AM-28, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Hallera 114-116 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 2szt. drzewa: jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.813.2018.MKo z dnia 27.11.2018 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 14 - 16cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

*  na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 7/5, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kwaśnej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 2szt. drzewa: Grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.43.2019.KP z dnia 30.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu polnego 'Elsrijk'(obwód pnia na wysokości 100cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa Mielecka Pretficza Wróbla - działka nr 25/34, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 12 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.206.2019.KMM z dnia 24.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny wejmutki (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska Głogowska Ścinawska Zielonogórska - działka nr 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 14 oraz ul.Głogowskiej 41 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Śliwa z decyzji DOW-S.VII.7120.909.2018.RK z dnia 18.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 1szt. drzewa: Klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.909.2018.RK z dnia 18.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15/54, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 7-9 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.12.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu jaworu(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 6/7, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 53 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Dąb bezszypułkowy z decyzji DOW-S.VII.7120.40.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 1szt. drzewa: Wiąz bezszypułkowy z decyzji DOW-S.VII.7120.40.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

 * na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka - działka nr 14/7, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 155 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1144.2018.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. brzozy brodawkowatej(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla - działka nr 6/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Topola osika z decyzji DOW S.VII.7120.289.2018.KU z dnia 01.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 6-8cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska - działka nr 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.732.2018.RK z dnia 15.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15/54, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 132 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Dąb ostrolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.851.2018.RK z dnia 26.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm  14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska - działka nr 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 122 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.729.2018.RK z dnia 26.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Tkacka Pilczycka Hutnicza, przy nieruchomości Hutnicza 68 (działka nr 128/49, AM-15, obręb Pilczyce) do 31.05.2019r. zostaną wycięte trzy drzewa – robinia akacjowa, świerk pospolity, świerk kłujący.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.161.2019.KB z 06.05.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

*na terenie wnętrza blokowego Sienkiewicza Matejki Prusa Wyszyńskiego przy budynku Matejki 3A (działka nr 81/2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki) do 7.05.2019r. zostanie wycięte pięć drzew – śliwa wiśniowa, dwa świerki pospolite, świerk kłujący, wiąz szypułkowy.
Pięć nowych drzew - jako nasadzenia wyrównujące - zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.11.2020r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII,7120.1137.2018.KB z dnia 30.01.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57

 

na terenie wnętrza blokowego Hermanowska 51-53a, przy nieruchomości Hermanowska 51-53a (działka nr 18/6, AM-4, obręb Kuźniki) do 30.04.2019r. zostaną wycięte trzy drzewa – sosna zwyczajna, świerk pospolity oraz śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.730.2018.RK z 26.03.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71 – działka nr 1, AM-4 obręb Jerzmanowo zgodnie z decyzją z dnia 25-03-2019r nr DOW-S.VII.7120.777.2018.KU, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonana zostanie wycinka 2 szt drzew:

(wierzba krucha, brzoza brodawkowata).

Nasadzenia zastępcze w ilości 2 szt. drzew, rekompensujące wycinkę zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, AM-4, działka nr 1 w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 32.Zarząd Zasobu Komunalnego uprzejmie informuje, że na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 17 (działka
nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 07.05.2019r. zostanie wycięty krzew – róża dzika.
W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego krzewu.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71 – działka nr 1, AM-4 obręb Jerzmanowo zgodnie z decyzją z dnia 25.03.2019 r. nr DOW-S.VII.7120.777.2018.KU, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonana zostanie wycinka 2 szt drzew: (wierzba krucha, brzoza brodawkowata).

Nasadzenia zastępcze w ilości 2 szt. drzew, rekompensujące wycinkę zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, AM-4, działka nr 1 w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 32.


* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra WB - działka 16/40, AM- 8, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 45 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka jednego drzewa - sumak octowiec z decyzji DOW-S.VII.7120.1064.2018.KMM z dnia 25 stycznia 2019r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm:16-18cm) w obrębie Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Kontakt telefoniczny w sprawie wycinki: BOK9 tel. 71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) do 31.03.2019r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 1.04.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15.04.2019 r. zostanie wyciętych sześć drzew. 

W ramach nasadzeń kompensacyjnych zostanie posadzone 17 sztuk dębów czerwonych, na terenie Gminy Wrocław, najpóźniej do 30.06.2020 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.264.2018.PR z dn.12.12.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew. 24

 

na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 29 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – świerk pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 31.03.2021 r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa - działka 18/52, AM- 10, obręb Grabiszyn, przy ul.Cynowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.773.2018.MKo z dnia 13.11.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 12/5, AM- 43, obręb Grabiszyn, przy ul.Saperów 15a we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka - działka 11/9, AM- 17, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul Hallera 31 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.458.2018.MKo z dnia 29.10.2018r. 
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska - działka 7/36, AM - 23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nasturcjowej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.809.2018.MO z dnia 22.10.2018r. 
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r

 
* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Ostrowskiego Nasturcjowa - działka 5/36 AM - 23, obręb Grabiszyn, przy ul. Nasturcjowej 9, 13 oraz 15 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: 1szt. drzewa jesion wyniosły, 1szt. drzewa klon pospolity, 1szt. drzewa robinia akacjowa  
z decyzji DOW-S.VII.7120.806.2018.MO z dnia 22.10.2018r. 
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3szt. drzew - klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego, obręb Południe, w miesiącu lutym zostanie wykonana wycinka:

8 szt. drzew: bez czarny, jesion wyniosły, robinia akacjowa (2 szt.), klon jawor, bożodrzew gruczołkowaty (2 szt.), klon zwyczajny,

- grupa drzew: 11 szt. drzew: klon jawor (7 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (4 szt.),

- grupa krzewów o powierzchni 46,55 m2

zgodnie z decyzją MKZ nr 92/2019 – pozwolenie konserwatorskie z dnia 24.01.2019 roraz zgodnie z Decyzją MKZ nr 92/2019 – umorzenie postępowania z dnia 24.01.2019 r., gdyż ich usunięcie nie wymaga pozwolenia na wycinkę: klon jawor (2 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (3 szt.), bez czarny, grupa bożodrzewów.

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia zgodnie z projektem szaty roślinnej wg projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania wnętrza podwórzowego  w kwartale ulic: Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego we Wrocławiu, zatwierdzonego decyzją MKZ nr 69/2012 z dnia 31.01.2012 w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi inspektor nadzoru

 

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17, działka nr 65/2, AM-4, obręb Partynice zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej 15-17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.700.2018.MO z dnia 05.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Partynice w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pereca/Grochowa/Kłośna/Ołowiana, działka nr 13/30, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Grochowej 19-21 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: robini akacjowej z decyzji DOW-S.VII.7120.404.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176, działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj  zlokalizowanej przy ul. Ślężnej 170 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: modrzew europejski z decyzji DOW-S.VII.7120.842.2018.KB z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. sosny czarnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 10 cm) w obrębie geodezyjnym Gaj w terminie do dnia 30.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Wandy/Spadochroniarzy/Sztabowa/Powstańców Śl., działka nr 70/10, AM-34, obręb Południe  zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.505.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa/Ostrowskiego/Nasturcjowa - działka 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nastrucjowej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
- 1 szt. drzewa: wierzba mandżurska z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 2 szt. drzew: topola szara, oraz sosna zwyczajna z decyzji DOW-S.VII.7120.850.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.849.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.847.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.848.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.846.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn:

zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 9-23 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
- 1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16cm w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

 

 

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska/Głogowska/Ścinawska/Zielonogórska - działka 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1589.2017.MŁ.PR z dnia 12.06.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa - działka 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Altanowej 1 oraz Grochowej 24 i 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 6szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Głogowska/Chojnowska/Zielonogórska - działka 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1533.2017.KMM z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Stalowowolska/Krucza/Tarnobrzeska - działka 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.1541.2017.MŁ.K z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Mielecka/Sztabowa/Buska - działka 37/8, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 20B we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.1544.2017.MŁ.K z dnia 21.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn

zlokalizowanej przy ul.Tarnobrzeskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.915.2017.Mko z dnia 23.08.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 11/2, AM-43, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Saperów 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

1 szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

- 1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa/Mielecka/Pretficza/Wróbla - działka 25/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.487.2018.KMM z dnia 06.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Papiernicza/Rękodzielnicza/Bednarska, pomiędzy budynkami przy ul. Papierniczej 7 i Papierniczej 9-11 (działka nr2/15, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.12.2018 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska.

Trzy nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2018 r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1075.2017.KMM z dnia 18.10.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego: Probusa/ św.Macieja/Pobożnego/Niemcewicza/ Jedności Narodowej (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 90/26) planowana  jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1207/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 klonów zwyczajnych – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostanie po 16.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10. Nasadzenie 2 sztuk drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019 r. w obrębie w/w wnętrza.

Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12

 

* na terenie wnętrza blokowego: Drobnera/Łokietka/ św. Macieja/Probusa/Jedności Narodowej, (obręb Plac Grunwaldzki, AM-25, działka nr 75/15), planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1206/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie wycięta 1 sztuka - robinia akacjowa – drzewo w złym stanie sanitarnym, pochylone, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Probusa 6. Drzewo usunięte zostanie po 15.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10.
Nasadzenie 4 drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019r. w obrębie ww. wnętrza blokowego.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11

 

* na terenie wnętrza blokowego Prusa/Poniatowskiego/Oleśnicka/Żeromskiego przy budynku na ul. Prusa 22 (działka nr 111/4, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki) do 19.10.2018 r. zostaną wycięte dwa drzewa - klon polny.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1257.2017.MŁ z dnia 19.01.2018 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Krasińskiego/Worcella/Pułaskiego: 
a/ działka nr 77/4, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka komuny Paryskiej 20-26
b/ działka nr 89/14, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Komuny Paryskiej 46
c/ działka nr 74/32, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Worcella 17
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 15.12.2018 r.
Wycinka i nasadzenia realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1510/2017.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/Pułaskiego/Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego:
a/ działka nr 65/84, AM 9, obręb Południe - 3 sztuki, Kosciuszki 146,
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1509/2017

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego  Brzeska 8-10:
a/ działka nr 20/11, AM 10, obręb Południe 1 sztuka, Brzeska 8-10
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka i nasadzenie realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1231/2018.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Podwale/Traugutta/Krasińskiego
a/ działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka, Podwale 78
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 857/2018.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

 * na terenie wnetrza blokowego Daszyńskiego/ Jednosci Narodowej/ Żeromskiego (działka 25/11 i 26/11, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) w związku z zagospodarowaniem powyższego wnetrza podwórzowego od 22.10.2018 roku rozpocznie się wycinka drzew: jesionu, robinii akacjowych i śliw mirabelek z decyzji  nr DOS-SW.VII.802.2016.RK z dnia 15.03.2018 roku wydanej przez Marszałka

Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze obejmuja posadzenie 3 sztuk klonów polnych do końca 2019roku na terenie Gminy Wrocław obręb Plac Grunwaldzki. Wycinkę wykona spólka TOM-Instal - wykonawca zagospodarowania wnetrza podwórzowego.

Sprawę prowadzi inspektor nadzoru, Dział techniczny ZZK, tel.: 71 3328143.

 

* na terenie wnętrza blokowego Mosiężna 1 Stalowa 78-92 przy ul. Mosiężnej 1 (działka 5/39, AM-10, obręb Grabiszyn) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.533.2018.RK z dnia 31.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 8-10 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Wietrzna Wieczorna Południowa Poranna przy ul. Południowej 4 (działka 32/3, AM-4, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.532.2018.RK z dnia 20.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Krzycka 1-7A przy ul. Krzyckiej 5 (działka 15/3, AM-6, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Kasztanowca zwyczajnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.439.2018.MO z dnia 26.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Lipowa Januszowicka Kasztanowa Akacjowa przy ul. Kasztanowej 7 (działka 66/1, AM-2, obręb Borek) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Bzu czarnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.440.2018.MO z dnia 13.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl. Pl. Kamienna (działka 9, AM-36, obręb Południe) do końca października odbędzie się wycinka drzewa Robini akacjowej nr inw. 27202 ze względu na zły stan fitosanitarny, z Decyzji DOW-S.VII.7120.1171.2017.KMM z dnia 15.11.2017 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, Kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Pobożnego/Myśliwska/Jagiellończyka/ Niemcewicza (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 20/13) planowana jest wycinka drzewa obumarłego - klonu pospolitego zlokalizowanego na wysokości budynku Myśliwska 7, zgodnie z decyzją nr 1198/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym czyli po 15.10.2018r. z uwagi na znajdujące się na nim gniazdo.
Nasadzenie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2018r. na terenie gminnym w obrębie Nadodrza.
Sprawę prowadzi BOK-2, kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11.

 

* na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 47 (działka 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 05.10.2018r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły.

Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu
do 31.12.2019r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.654.2018.MO z 20.08.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie nieruchomości przy ul. Szybowcowej 70 (działka nr 5/353, AM-3, Obręb Gadów Mały) do końca września br. zostanie wycięte jedno drzewo. Nasadzenia zastępcze rekompensujące wycinkę, zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Gądów Mały w terminie do końca 2019 roku.

Wycinka i nasadzenia odbywaja się zgodnie z decyzją z dnia 24-05-2018r nr DOW-S.VII.7120.687.2017.RK, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771-91-32

 

 * na terenie nieruchomości przy ul. Żwirowej 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do końca września br. zostaną wycięte dwa drzewa. Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie gminnej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1600.2017.KMM z dn.7.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771/91-32

 

* na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 136 - 144 (działka nr 17/4, AM-1, obręb Stabłowice) do 10.08.2018r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzozy brodawkowate.

Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowic do 30.12.2019r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1540.2017.MKo z 29.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, za nieruchomością Gołężycka 38 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 10.08.2018r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity.

Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanowa do 31.12.2019r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1557.2017.KMM z 07.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska/Cynowa/Plac Srebrny/Grabiszyńska/Niklowa (działka 18/50, AM10, obręb Grabiszyn) zlokalizowanej przy ul. Cynowej 5 we Wrocławiu, do dnia 31.08.2018r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew: klonu jesionolistnego i klonu jawora z Decyzji DOW-S.VII.7120.1371.2017.MKo z dnia 03.01.2018r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu pospolitego w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Zielonogórska/Ścinawska/Lubińska (działka 19/37, AM - 1, obręb Stare Miasto) do końca sierpnia wykonana zostanie wycinka suchego drzewa klonu polnego zgodnie z decyzją DOW-S.VII.7120.1327.2017.KMM z dnia 19.02.2018r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu polnego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Lwowska/Lubuska/Zaporoska (działka 19/28, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1364.2017.MKo z dnia 03.01.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Wolbromska (działka 52/8, AM-1, obręb Borek) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Brzozy brodawkowatej, na terenie dzierżawionym przez SM Spółdzielca z Decyzji DOW-S.VII.7120.32.2018.KMM z dnia 07.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Borek, w terminie do dnia 31.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt71/361-87-37

 

 * na terenie wnętrza blokowego Oficerska 9A (działka 15/7, AM-33, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.147.2018.MO z dnia 08.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokość 100 cm: 12-14 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Stare Miasto, w terminie do dnia 31.12.2019 roku.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

*  na terenie wnętrza blokowego Gajowicka/Krucza (działka 3, AM-35, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.146.2018.MO z dnia 10.05.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Południe, w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich  (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka 2 sztuk drzew klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1536.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. 

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa brzozy brodawkowatej zgodnie z Decyzją DOW-S.VII.7120.1537.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Sochaczewska 6-6a (działka nr 118/2, AM-5, obręb Borek) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa - świerki pospolite zgodnie z decyzją nr DOW-S.VII.7120.1653.2017.KU z dnia 15.05.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie obrębu Borek, w terminie do dnia 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa/Powstańców Śl./Sztabowa/Pocztowa (działka nr 109/8, AM-34, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew 1 szt. topola kanadyjska, 1 szt. klon zwyczajny przy Powstańców Śląskich 140-148 zgodnie z Decyzją nr DOW-S.VII.7120.160.2018.KMM z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia od zastąpienia ich 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17 (działka 65/2, AM-4, obręb Partynice) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa śliwy z Decyzji DOW-S.VII.7120.1538.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nowym nasadzeniem zastępczym będzie 1 sztuka klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Partynice, w terminie do dnia 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie wnętrza blokowego Pereca 30-46 WB (działka 20/17, AM-14, obręb Plac Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka trzech Topoli Włoskich z Decyzji nr 413.2016.RK.MKo z dnia 06.03.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia się od zastąpienia 5 sztukami Lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokość 100 cm 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 3 (działka nr 32/47, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie w/w drzew ponieważ są to klony jesionolistne, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 163 (działka nr 78, AM-1, obręb Borek) do końca lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo - topola.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr 1147.2016.MKo z dn. 20.02.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 , kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/ Legionów/ Sądowa/ Świebodzka/ Plac Muzealny (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do końca czerwca br. zostaną wycięte dwa drzewa.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.840. 2017.KMM z dn.31.10.2017r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24


* na terenie wnętrza podwórzowego Jagiellończyka/Trzebnicka/ Wincentego/Ołbińska/Niemcewicza (działka 162/28, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew - przy osłonie śmietnikowej Niemcewicza 28 i na wysokości budynku Św. Wincentego 51. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.


* na terenie wnętrza podwórzowego Wincentego/Chrobrego/Powstańców Wlkp./Trzebnicka (działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca planowana jest wycinka dwóch uschniętych drzew znajdujących się przy boisku. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe..
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

 

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15 lipca br. zostanie wycięta topola biała.

Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1357.2017.KU.KMM z dn.05.04.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796352